Uputstva za upotrebu - Gorenje
zatvori
...

Uputstva za upotrebu

Modelna oznaka ili šifra aparata
Na primer WA65205 ili 154235
Šifra aparata je šestocifreni broj, koji lako možete naći na natpisnoj pločici aparata ili u garancijskom listu kao broj artikla.