Gorenje pomaže unapređenje procedura upravljanja e-otpadom - Gorenje
zatvori
...

Arhiv vesti

Sreda, 23. Maj 2018

Gorenje pomaže unapređenje procedura upravljanja e-otpadom

Gorenje pomaže unapređenje procedura upravljanja e-otpadom

U utorak, 22. maja potpisan je Memorandum o saradnji o početku realizacije projekta „Ka boljem upravljanju električnim i elektronskim otpadom u Srbiji“, a među potpisnicima su pored Gorana Trivana, ministra za zaštitu životne sredine, bili i Stanka Pejanović, direktorka kompanije Gorenje i članica UO NALED i Catrin Czyganowski, šef privrednog odeljenja Ambasade SR Nemačke u Beogradu, kao i predstavnici GIZ-a, NALED-a i Coca Cole.

Projekat je pokrenut na inicijativu kompanija Gorenje i Coca Cola i organizacija GIZ i NALED, sa ciljem da se kroz razvoj softvera za evidenciju svih obveznika plaćanja naknada uredi ova oblast i spreče nelojalna konkurencija i sivo tržište koji štete odgovornoj privredi.

„Uvođenje Elektronskog registra proizvođača i uvoznika proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, za nas u Gorenju kao društveno odgovornoj kompaniji koja godišnje u Srbiji na ime naknada za svoje proizvode izdvaja oko 2,8 miliona dinara, od izuzetne je važnosti. Elektronski registar doprineće stvaranju jednakih uslova za sve učesnike na tržištu“, izjavila je Stanka Pejanović iz Gorenja, potvrđujući nameru kompanije da u okviru tzv. „produžene odgovornosti“ brine o svojim proizvodima i nakon njihove upotrebe i time aktivno doprinese unapređenju životne sredine.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji načinjen je prvi korak u realizaciji projekta „Ka boljem upravljanju električnim i elektronskim otpadom u Srbiji“ koji teži unapređenju mehanizama za uspostavljanje jednakih obaveza plaćanja naknade za sve uvoznike i proizvođače električnih i elektronskih proizvoda s jedne strane, kao i uspostavljanje procedura za unapređenje sakupljanja električnog i elektronskog otpada, sa druge strane. Projekat će ponuditi platformu za dijalog svih uključenih aktera i težiti ka postizanju pozitivnih rezultata kako za privatni sektor, tako i javni sektor.