Podrška održavanju pete regionalne konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima - Gorenje
zatvori
...

Arhiv vesti

Ponedeljak, 5. Decembar 2016

Podrška održavanju pete regionalne konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

Podrška održavanju pete regionalne konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

Kompanija Gorenje podržala je 5. Regionalnu konferenciju posvećenu manjinskim i lokalnim medijima, održanu 10. novembra u Novom Sadu. U okviru konferencije, koja će naredne godine prerasti u evropsku konferencijsku platformu, proslavljeno je i učlanjenje dnevnog lista Magyar Szó u Evropsku asocijaciju dnevnih novina na manjinskim i regionalnim jezicima MIDAS.

Predstavnici državnih, pokrajinskih i lokalnih institucija i organizacija iz oblasti evrointegracija, marketinga, privrede, kao i korporativnih i medijskih kompanija, odnosno asocijacija, zajedno sa  manjinskim i lokalnim medijima iz Srbije i regiona - bavili su se pitanjem razumevanja identiteta, kulture, pozicijom manjinskih i lokalnih medija kao protagonista novih rešenja u vreme dinamičnih promena i kreiranja novih parametara, koji sačinjavaju i oblikuju savremeno društvo.

Kroz tri konferencijska panela zaključeno je da digitalne platforme manjinskih medija ne doprinose riziku od gubitka identiteta nacionalnih zajednica i da manjinski mediji imaju, pored uloge informisanja, i ulogu koja “donosi” jezik zajednice u porodicu, kao i ulogu koja povećava vidljivost nacionalne zajednice.

Kao jedan od novih načina pozicioniranja manjinskih medija označen je i model moguće saradnje više manjinskih i drugih medija prilikom pripreme većih evropskih projekata. Data je puna podrška otvaranju manjinskih medija prema tzv. većinskim zajednicama, a ukazano je i na potrebu formalizovanja rada koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina i izrade strategije manjinske politike države Srbije.

Konferencija je održana u organizaciji Magyar Szó, Asocijacije medija Srbije, Heror Media Pont i Giacomelli media.