Kako projektovati kuhinju - Gorenje
zatvori
...

Kako projektovati kuhinju

Kuhinja je prostor u kojem boravimo puno vremena i zato nam mora odgovarati u potpunosti. Projektovanje kuhinje može biti dugotrajan i temeljan postupak. Za lakše projektovanje pripremili smo vam nekoliko saveta koje je preporučljivo poštovati.

1. Merenje prostora

Pre nego li se prihvatite projektovanja kuhinje važno je temeljno premeriti prostoriju što će sprečiti brojne moguće poteškoće prilikom montaže kuhinje.
Preporučujemo da izradite skice svih zidova i da ucrtate gde se nalaze prozori, vrata, grejna tela, izbočine na zidu kao i električni i vodovodni priključci. Treba izmeriti udaljenost između zidova (udaljenost A, B) i visinu do plafona (udaljenost C). U delu gde je predviđeno postavljanje kuhinje neka udaljenost između zidova bude izmerena na sva tri mesta (A1, A2, A3) po visini. Udaljenost merite odmah uza zid a preporučujemo merenje iste udaljenosti još i cca 60 cm od zida (udaljenost M). Izmerite i sve udaljenosti do prozora, vrata i drugih arhitektonskih elemenata (udaljenosti D, E, F, G) kao i udaljenosti do instalacijskih priključaka (H, J, K, L).

Kod projektovanja kuhinje važno je proveriti ugao zidova kako je to prikazano na donjoj skici.

2. Radni trougao

Kod projektovanja kuhinje poštujte radni trougao za koji vredi da zbir udaljenosti između tri glavna i radna centra (frižider, sudopera, ploča za kuvanje) ne iznosi više od 6,6 m.

3. Prikladna visina radne površine

Kuhinje Gorenje imaju tri visine podnožja: 10, 15 ili 20 cm. Preporučljiva konačna visina radne površine je 86 ili 91 cm. Izbor odgovarajuće visine zavisi od visine korisnika.
Visina radne površine za sedeći posao i za ljude koji koriste invalidska kolica je niža. Položaj mora biti niži a visina svakako zavisi od tipu invalidskih kolica. Primerena visina je između 70 i 85 cm.

4. Praktično, udobno, pregledno i dostupno

Fioke u donjem nizu omogućavaju bolju preglednost sadržaja. Njihova prednost je i u tome što se ne treba saginjati što nije moguće kod ormara sa policama.

Kod fioka s mehanizmom za potpuno izvlačenje puno je bolja preglednost sadržaja i dostupnost po celoj dubini fioke.
Savremena ugaona rešenja s izvlačivim policama omogućavaju lakši pristup sadržaju ormara.
Preporučujemo postavljanje ugradne rerne na više mesto jer to smanjuje broj pokreta u sagnutom položaju. Rad u kuhinji je sigurniji i korisniku prijatniji.
Tri različita sistema podiznih vrata gornjih elemenata nude korisniku veliku udobnost kod otvaranja vrata, dobru preglednost i sigurnost za vreme rada.

5. Sigurnost u kuhinji

Sigurnost u kuhinji je vrlo važna a utoliko više ako su prisutna deca. U tu svrhu nude se kuhinje sa zaobljenim stranicama, zaokruženim uglovima radnog pulta i ergonomski oblikovanim ručicama.
Vrata vitrina i staklene police su od kaljenog stakla koje ima povećanu otpornost na lom. U slučaju razbijanja, takvo se staklo razleti na male komadiće koji su bitno manje opasni od komada razbijenog običnog stakla.
Svi visoki elementi pričvršćeni su za zid pomoću ugaonika kako bi se sprečilo njihovo prevrtanje.
Za veću sigurnost i lakši rad u kuhinji vrlo je važno i odgovarajuće osvetljenje radnog prostora, posebno prostora za pripremu hrane. U tu svrhu nude se gornji elementi čije svetlosno dno omogućava ravnomerno osvetljavanje radne površine. Druga mogućnost je svetiljka s okretnim rasvetnim telom sa kojim svako može individualno prilagoditi smer svetlosnog snopa.