Visokotemperaturna Toplotna pumpa TERRAGOR - Gorenje
zatvori
...

TERRAGOR Visokotemperaturna toplotna črpalka zemlja/voda

Stariji objekti koji su proizvedeni u skladu sa drugačijim standardima (dimenzionisanje, način grejanja - radijatori, debljina izolacije) za grejanje zahtevaju više temperature vode za grejanje. To važi pre svega za objekte u kojima je bio do trenutka sanacije glavni izvor grejanja visokotemperaturni sistem na ulje, gas ili drva i grejanje sa radijatorima.

Visokotemperaturne toplotne pumpe rade principijalno isto kao niskotemperaturne toplotne pumpe. To važi za uzimanje toplotne energije (podzemna voda, slana voda,...) i takođe u smislu energetske i ekonomske efikasnosti rada toplotne pumpe (COP slana voda/voda 4-5, voda/voda 5-6). Bitna razlika je naime u tome da se omogući povećanje temperature vode za grejanje do 65°C što omogućava odgovarajući rad sistema za grejanje takođe sa radijatorskim grejanjem. Visokotemperaturne toplotne pumpe postižu više temperature vode za grejanje (65°C) pomoću posebnih „grejnih“ kompresora sa ubrizgavanjem sredstva za hlađenje u glavu kompresora.

Visokotemperaturne pumpe dolaze u obzir pre svega:

 • kod starijih zgada koje su izolovane u skladu sa nekadašnjim standardima, gde izolacija ne ispunjava zahteve za rad niskotemperaturne toplotne pumpe u celini, i gde bi trošak dodatne izolacije bio ekonomsko neosnovan
 • kod zgrada kod kojih nije moguća ugradnja odnosno nije ekonomsko prihvatljiva ugradnja radijatora drugih dimenzija
 • kod zgrada koje su pod zaštitom države
 • kod zgrada koje zbog raznih drugih razloga ne mogu da se saniraju (skladan izgled ulice, velike staklene površine, itd.).
 • Opis komponenata

  1. Isparivač

  Efikasan pločasti prenosnik toplotne energije:

  • ugrađen distributor za jednakomerno ubrizgavanje rashladnog sredstva
  • mali otpor pri prelazu toplote sa vodene strane toplotnog izmenjivača.

  2. Kompresor

  Poznata scroll tehnologija se kroz dugogodišnju upotrebu pokazala kao odličan izbor, jer omogućava dobru iskorišćenost, tih i pre svega pouzdan rad.

  3. Kondenzator

  Visokoefikasan kondenzator pločaste izrade sa malim otporima u protocima.

  4. Unutrašnji izmenjivač toplote

  Energija, koja bi se inače izgubila u okolini, vraća se nazad u sistem za hlađenje i štiti kompresor od tečnog udara.

  5. Ekspanzioni ventil

  Temperaturu i pritisak rashladnog sredstva snižava na vrednost pri kojoj je moguće njegovo isparavanje i ulaz u isparivač.

  6. Filter sušenja

  Element u sistemu hlađenja, koji je namenjen za crpenje vode iz rashladnog sredstva, da bi se sprečila korozija elemanata u sistemu.