Visokotemperaturna Toplotna pumpa AQUAGOR - Gorenje
zatvori
...

AQUAGOR Visoko temperaturne toplotne pumpe voda/voda

Stariji objekti koji su proizvedeni u skladu sa drugačijim standardima (dimenzionisanje, način grejanja - radijatori, debljina izolacije) za grejanje zahtevaju više temperature vode za grejanje. To važi pre svega za objekte u kojima je bio do trenutka sanacije glavni izvor grejanja visokotemperaturni sistem na ulje, gas ili drva i grejanje sa radijatorima.

Visokotemperaturne toplotne pumpe rade principijalno isto kao niskotemperaturne toplotne pumpe. To važi za uzimanje toplotne energije (podzemna voda, slana voda,...) i takođe u smislu energetske i ekonomske efikasnosti rada toplotne pumpe (COP slana voda/voda 4-5, voda/voda 5-6). Bitna razlika je naime u tome da se omogući povećanje temperature vode za grejanje do 65°C što omogućava odgovarajući rad sistema za grejanje takođe sa radijatorskim grejanjem. Visokotemperaturne toplotne pumpe postižu više temperature vode za grejanje (65°C) pomoću posebnih „grejnih“ kompresora sa ubrizgavanjem sredstva za hlađenje u glavu kompresora.

Visokotemperaturne pumpe dolaze u obzir pre svega:

  • kod starijih zgada koje su izolovane u skladu sa nekadašnjim standardima, gde izolacija ne ispunjava zahteve za rad niskotemperaturne toplotne pumpe u celini, i gde bi trošak dodatne izolacije bio ekonomsko neosnovan
  • kod zgrada kod kojih nije moguća ugradnja odnosno nije ekonomsko prihvatljiva ugradnja radijatora drugih dimenzija
  • kod zgrada koje su pod zaštitom države
  • kod zgrada koje zbog raznih drugih razloga ne mogu da se saniraju (skladan izgled ulice, velike staklene površine, itd.).

Opis komponenata

1. Isparivač

Spiralni isparivač — razvijen posebno za toplotnu pumpu voda/voda. Otporan na oksidaciju, koroziju i zaštićen od sakupljanja nečistoća.

2. Kompresor

Poznata scroll tehnologija se kroz dugogodišnju upotrebu pokazala kao odličan izbor, jer omogućava dobru iskorišćenost, tih i pre svega pouzdan rad.

3. Kondenzator

Visokoefikasan kondenzator pločaste izrade sa malim otporima u protocima.

4. Unutrašnji izmenjivač toplote

Energija, koja bi se inače izgubila u okolini, vraća se nazad u sistem za hlađenje I štiti kompresor od tečnog udara.

5. Ekspanzioni ventil

Temperaturu i pritisak rashladnog sredstva snižava na vrednost pri kome je moguće njegovo isparavanje i ulaz u isparivač.

6. Filter sušenja

Element u sistemu hlađenja, koji je namenjen za crpenje vode iz rashladnog sredstva, da bi se sprečila korozija elemanata u sistemu.