Toplotna pumpa AQUAGOR - Gorenje
zatvori
...

AQUAGOR Toplotna pumpa voda/voda

Ključne informacije:

  • Minimalna temperatura podzemne vode 7°C.
  • Instalacija TP u suvoj prostoriji sa temperaturom iznad 0°C.
  • Mogućnosti grejanja i pripreme sanitarne vode.
  • Raspoloživost izvora preko cele godine.
  • Monovalentan način delovanja.
  • Jednostavno napajanje sistema pomoću elektronike.
  • Omogućava 2 nezavisna hidraulička kruga.
  • Mogućnost pasivnog hlađenja.

Karakteristike

Toplotne pumpe voda/voda spadaju u najefikasnije energetske sisteme za grejanje. Toplota podzemne vode je, naime, veoma pouzdan, a pre svega konstantan energetski izvor, obzirom da se njena temperatura kreće između 7°C i 13°C.Temperatura vode zavisi od mesta zahvatanja podzemne vode. Odnos između uložene i dobijene energije (COP) kod sistema voda/voda veoma je povoljan, čak i preko 5, mereno u proseku preko čitave godine.

Jedna od ključnih komponenti je poseban spiralni izmenjivač od nerđajućeg čelika, koji dugoročno obezbeđuje visoku zaštitu od korozije i sakupljanja naslaga na zidove izmenjivača. Za implementaciju toplotne pumpe AQUAGOR u sistem, potrebno je u zemlju izbušiti dve bušotine, primarnu za crpenje vode, i sekundarnu za povratak vode u podzemlje. Prema iskustvima, optimalna udaljenost između primarne i sekundarne bušotine je približno 15 m. Vodu, koju crpimo iz zemlje, u toplotnoj pumpi uzimamo deo energije, a zatim je, ohlađenu za 2°C do 4°C vraćamo u zemlju, pri čemu ne dolazi do nikakvih hemijskih promena vode. Pre upotrebe vode kao primarnog izvora toplotne energije potrebno je uraditi probno crpenje, koje će proveriti količinu vode i njen kvalitet.

U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom voda/voda možemo sa manjim prilagođavanjima omogućiti i pasivno hlađenje. Pri tome, za hlađenje iskorišćavamo relativno nisku temperaturu podzemne vode. U tom slučaju toplotna pumpa ne radi, što nam opet omogućava minimalnu potrošnju energije za hlađenje, i time, u poređenju sa klasičnim hlađenjem, takođe je mnogo niži račun za električnu energiju.

Pasivno hlađenje

U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom voda/voda možemo sa manjim prilagođavanjima omogućiti i pasivno hlađenje. Pri tome za hlađenje iskorišćavamo relativno nisku temperaturu podzemne vode. U tom slučaju toplotna pumpa ne radi, što nam opet omogućava minimalnu potrošnju energije za hlađenje, i time, u poređenju sa klasičnim hlađenjem, takođe je mnogo niži račun za električnu energiju.

Opis komponenata

1. Isparivač

Spiralni isparivač — razvijen posebno za toplotnu pumpu voda/voda. Otporan na oksidaciju, koroziju i zaštićen od sakupljanja nečistoća.

2. Kompresor

Poznata scroll tehnologija se kroz dugogodišnju upotrebu pokazala kao odličan izbor, jer omogućava dobru iskorišćenost, tih i pre svega pouzdan rad.

3. Kondenzator

Visokoefikasan kondenzator pločaste izrade sa malim otporima u protocima.

4. Unutrašnji izmenjivač toplote

Energija, koja bi se inače izgubila u okolini, vraća se nazad u sistem za hlađenje I štiti kompresor od tečnog udara.

5. Ekspanzioni ventil

Temperaturu i pritisak rashladnog sredstva snižava na vrednost pri kome je moguće njegovo isparavanje i ulaz u isparivač.

6. Filter sušenja

Element u sistemu hlađenja, koji je namenjen za crpenje vode iz rashladnog sredstva, da bi se sprečila korozija elemanata u sistemu.

Električke i grejne moći

HP WW 12 — poređenje električnih i grejnih moći pri različitim temperaturama izvora (temperatura podzemne vode)

12 kW | topla voda do 35 °C
Temperatura izvora °C 7 10 15 20 25
Električna moć kW 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
Snaga grejanja kW 10,8 11,6 13,3 15,0 15,7
COP / 5,0 5,4 6,3 7,2 7,5
12 kW | topla voda do 55 °C
Temperatura izvora °C 7 10 15 20 25
Električna moć kW 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
Snaga grejanja kW 9,9 10,6 12,0 13,1 14,5
COP / 2,9 3,1 3,5 3,9 4,3