Toplotna pumpa AEROGOR - Gorenje
zatvori
...

AEROGOR Toplotna črpalka zrak/voda

Ključne informacije:

  • Toplotna pumpa ima odvojen isparivač spolja na otvorenom, a svi drugi vitalni delovi nalaze se u objektu, zaštićeni od zamrzavanja.
  • Raspon delovanja od -20° C do 35° C.
  • Optimalan postupak odmrzavanja isparivača napaja se preko upravljačke jedinice visokog kapaciteta.
  • Omogućeno je grejanje prostora i priprema tople sanitarne vode.
  • Izvor je raspoloživ tokom čitave godine.
  • Veoma primerena za bivalentnu (dvostruku) upotrebu.
  • Udaljenost od isparivača do agregata toplotne pumpe iznosi do 10 m.
  • Spojne cevi moraju da budu dobro toplotno izolovane.
  • Mogućnost aktivnog hlađenja.

Karakteristike

Toplotne pumpe vazduh/voda iskorišćavaju energiju koja se nalazi u vazduhu, u atmosferi. Deluju i na temperaturama do -20°C. S obzirom da toplotu iz okoline oduzimamo veoma jednostavno, postavljanje spoljne jedinice takođe je jednostavno. Zahvat u prostor je neznatan i brzo izvodljiv.

Zbog kvalitetnog sistema i tehničke savršenosti, naprave deluju energetski veoma efikasno. Tihi aksijalni ventilator crpi velike količine vazduha preko isparivača koji je postavljen spolja na otvorenom, odvojeno od agregata toplotne pumpe. Kombinacija isparivača i ventilatora obezbeđuje bešumno delovanje koje ne smeta okolini, kao i visoko iskorišćavanje.

Unutrašnja jedinica toplotne pumpe postavljena je u unutrašnjosti objekta. Takav sistem obezbeđuje da i kod daljeg prekida električne energije ne može doći do oštećenja zbog zamrzavanja u spoljnoj jedinici. Isparivač i agregat toplotne pumpe su povezani bakrenim cevima, po kojima se pretače rashladni medijum koji prenosi toplotu iz isparivača na kondenzator. Regulacija visoke efikasnosti obezbeđuje uspešno vođenje više grejnih krugova preko spoljne temperature, te optimalno odmrzavanje spoljne jedinice. Toplotne pumpe AEROGOR idealne su za upotrebu kod postavljanja sistema sa dva izvora grejanja, koji deluju usklađeno po bivalentnom sistemu. Rashladni medijum je R 407 C, koji je ekološki prihvatljiv i nezapaljiv.

Opis komponenata

1. Izmenjivač toplote

Radi kao usisni akumulator i na taj način štiti kompresor od tečnog udara. Radi kao unutrašnji izmenjivač toplote i povećava efikasnost sistema za hlađenje.

2. Kompresor

Poznata scroll tehnologija se kroz dugogodišnju upotrebu pokazala kao odličan izbor, jer omogućava dobru iskorišćenost, tih i pre svega pouzdan rad.

3. Kondenzator

Visokoefikasan kondenzator pločaste izrade sa malim otporima u protocima.

4. Ekspanzioni ventil

Temperaturu i pritisak rashladnog sredstva snižava na vrednost pri kojoj je moguće njegovo isparavanje i ulaz u isparivač.

5. Četvorokraki povratni ventil

Omogućava pouzdan povratni ciklus sistema za hlađenje za potrebe otapanja izmenjivača.

6. Filter sušenja

Element u sistemu hlađenja, koji je namenjen za crpenje vode iz rashladnog sredstva, da bi se sprečila korozija elemanata u sistemu.

7. Ventil za ubrizgavanje rashladnog fluida

Omogućava rad toplotne pumpe pri graničnim temperaturnim uslovima i štiti kompresor od preopterećenja.

Spoljne jedinice

Spoljna jedinica, koja stoji na otvorenom, sastavljena je od isparivača i ventilatora u kućištu otpornom na vremenske prilike. Različiti sistemi spoljnog kućišta omogućuju da se spoljna jedinica lepo slaže sa izgledom vaše kuće. Mogu da se naruče u tri različita tipa panela: fasadni panel, lim, i drvo.

Električke i grejne moći

HP AW 12 — poređenje električnih i grejnih moći pri različitim temperaturama izvora (temperatura vazduha)

12 kW | topla voda do 35 °C

Temperatura izvora °C -20 -15 -7 2 7 20 35
Električna moć kW 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,9 2,9
Snaga grejanja kW 4,3 5,1 6,8 9,2 11,3 17,0 18,5
COP / 1,9 2,2 2,8 3,7 4,3 5,9 6,4

12 kW | topla voda do 55 °C

Temperatura izvora °C -20 -15 -7 2 7 20 35
Električna moć kW 3,1 3,2 3,5 3,7 3,7 4,1 4,2
Snaga grejanja kW 3,4 4,7 6,7 8,9 10,5 15,5 18,1
COP / 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8 3,8 4,3