Toplotne pumpe za grejanje - Gorenje
zatvori
...

Toplotne pumpe AQUAGOR, TERRAGOR in AEROGOR

Toplotna pumpa je tehnološki usavršen sistem, prilagođen korišćenju obnovljivih izvora energije. Prednost delovanja je u sposobnosti oduzimanja toplote iz okolnog vazduha, podzemne vode, ili zemlje. S obzirom na izvor energije delimo ih na toplotne pumpe vazduh/voda, voda/voda, ili zemlja/voda.