Karakteristike - Gorenje
zatvori
...

Karakteristike

LED ekran

LED ekran na klima uređaju prikazuje vaša podešavanja tako da je rad uviek pregledan.

Energetski razred A, A+ i A++

Uvrštavanje aparata u energetski razred A znači visoku energetsku efikasnost aparata jer se s niskom potrošnjom energije ostvaruju vrhunski rezultati. Koeficijent SEER kod hlađenja i SCOP kod grejanja pokazuje odnos uložene električne energije i dobijene snage grejanja ili hlađenja. Viši koeficijent označava veću energetsku efikasnost a time i uvrštavanje u bolji energetski razred. Koeficijent SEER viši od 5,1 i koeficijent SCOP viši od 3,4 znače uvrštavanje u energetski razred A. Koeficijent SEER viši od 5,6 i SCOP viši od 4 znači uvrštenje klima uređaja Super DC Inverter u energetski razred A+. Koeficijent SEER viši od 6,1 znači uvrštenje klima uređaja u režimu hlađenja u razred A++.

Tihi rad

Konstrukcija klime i izbor najboljih materijala za pojedinačne delove klima uređaja, prvenstveno izmenjivača, ventilatora i usmerivača vazduha, omogućava odgovarajući protok vazduha kroz uređaj i kod nižih brzina. Niža brzina rada ventilatora neposredno omogućava tiši rad klima uređaja.

Kompaktni dizajn

Kompaktni dizajn klima uređaja kod manjih dimenzija omogućava sve prednosti velikih! Odlikuje ih tihi i ekonomičan rad i automatsko prebacivanje između hlađenja i grejanja. Podešavanje je jednostavno, pomoću digitalnog daljinskog upravljača.

Usmerivači vazduha

U funkciji hlađenja se usmerivači vazduha kod hlađenja zakrenu u vodoravni položaj. Time je hladan vazduh usmeren pod plafon što omogućava brzo i ravnomerno hlađenje prostora. Međutim, u funkciji grejanja usmerivači vazduha okrenuti su nadole što omogućava brzo i ravnomerno povećavanje temperature.

Automatsko ponovno pokretanje

U slučaju prekida dovoda električne energije, kod ponovnog uključivanja klima uređaja funkcija automatskog ponovnog pokretanja omogućava automatski nastavak rada uređaja s sačuvanim podešavanjima.

Automatski rad

Klima uređaj, kod izbora automatskog načina rada, pomoću temperaturnog senzora reguliše optimalni način rada između grejanja i hlađenja.

Odvlaživač

Klima uređaj omogućava hlađenje kod minimalnog protoka vazduha kroz jedinicu klima uređaja što omogućava oduzimanje vlage iz prostora, pri čemu se temperatura u prostoriji bitno ne snižava.

Zaštita prostora od smrzavanja

Pomoću ove funkcije može se u zimskim mesecima prostor zaštititi od smrzavanja. U prostoriji se održava temperatura 8 °C.

Mono / multi kompatibilnost unutrašnjih jedinica

Unutrašnje jedinice DC inverter i Super DC inventer mogu se upotrebiti kako u mono tako i u multi inverterskim klima uređajima.

Noćni režim rada

Funkcija noćnog rada omogućava automatsko smanjivanje snage hlađenja odnosno grejanja za 1 °C prva dva sata rada. Ovo podešava sistem i zatim održava sledećih 5 sati nakon čega se automatski isključi.

Detekcija ispuštanja rashladnog sredstva

Klima uređaj automatski detektuje curenje rashladnog sredstva što omogućava dodatnu zaštitu kompresora.

Funkcija samočišćenja

Funkcija samočišćenja, nakon završetka rada u režimu hlađenja, automatski osuši izmjenjivač toplote u unutrašnjoj jedinici i pripremi ga za sledeća uključenja. Na taj se način onemogućava stvaranje plesni i neugodnog mirisa iz klima uređaja.

Turbo režim

Turbo rad
Funkcija turbo rada omogućava uređaju da postigne prethodno određenu temperaturu za najkraće moguće vreme.