Opšti standardi za prihvatanje platnih kartica na ecommerce prodajnom mestu - Gorenje
zatvori
...

Opšti standardi za prihvatanje platnih kartica na ecommerce prodajnom mestu

Trgovac je u obavezi da kupcu predoči, kao i da vodi računa o aktulenosti i istinitosti informacija navedenih u nastavku.

Osnovni podaci o firmi

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči:
  • pun naziv pravnog subjekta
  • adresa
  • delatnost i šifra delatnosti
  • matični broj
  • poreski broj
  • web adresa
  • kontakt telefon
  • kontakt e-mail

Tačan opis ponuđenih roba i/ili usluga

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči tačan opis ponuñenih roba i/ili usluga, uključujući cenu istih izraženu u valuti transakcije - dinar (RSD).

Izjava o konverziji

Ako su na e-comemerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) Trgovac je u obavezi da predoči sledeću izjavu o konverziji (ili sličnu):

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Kontakt podaci – korisnički servis

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči kontakt podatke (adresu, broj telefona i e-mail adresu) na koje se korisnici/kupci mogu obratiti kako bi dobili potrebne informacije u vezi sa narudžbinom ali i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis načina dostave robe i eventualnih ograničenja, sa posebnim akcentom na rok dostave kupljene robe i način zaduživanja računa.

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim zakonskim ili drugim odredbama koje mogu uticati na distribuciju i/ili prodaju robe kranjem korisniku.

Politika reklamacija

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasne i nedvosmislene uslove reklamacija – plaćanja, naknade, povraćaj novaca i/ili robe sa opisom procedure ukoliko doñe do reklamacije.

Trgovac je u obavezi da jasno predoči uslove (razloge, rok i sl.) pod kojim se roba/usluga može otkazati, odnosno vratiti roba i otkazati usluga, kao i postupak otkaza, i eventulane troškove ograničenja i otkaza robe/usluge.

Zaštita privatnosti korisnika

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči izjavu o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju. Obezbediti korisnicima/kupcima mogućnost da ne pristanu na učestvovanje u marketinškim akcijama i da ne budu saglasni sa davanjem njihovih ličnih podataka na korišćenje trećim osobama ili kompanijama. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu o privatnosti:

„U ime [upisati IME_PRODAJNOG_MESTA] obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [upisati IME_PRODAJNOG_MESTA] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.