360kredit - Gorenje
meni+
zatvori
...
Lampa za vaše željeKredit na 36 rata, bez kamate i dodatnih troškova.
1
Uslovi važe za kupovinu malih kucnih aparata, velikih kucnih aparata preko 39.990 dinara, kuhinja i posuđa po jedinstvenim uslovima placanja na 12, 24 ili 36 rata u vašem Gorenje Studiju. Kredit se odobrava bez obaveze otvaranja računa u banci.

USLOVI KREDITA

Minimalna rata kredita 1.200 dinara
Maksimalan iznos kredita 1.000.000 dinara
Kamata 0%
Naknada za obradu kredita 0%
Učešće 0%
Rok otplate 12, 24 ili 36 meseci
Način otplate: u jednakim mesečnim anuitetima, uplatom na račun NLB banke.
Korisnik kredita nije obavezan da usmeri lična primanja na racun banke.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

· Popunjen zahtev za odobravanje kredita
· Lična karta
· Za zaposlene - potvrda o zaposlenju sa overenom administrativnom zabranom
· Za penzionere - penzioni ček za poslednji mesec i overeni obrazac administrativne zabrane
Banka zadržava pravo da ne odobri zahtev za kreditiranje u skladu sa svojom procenom koja je bazirana na internim procedurama i poslovnoj politici banke, u zavisnosti od kreditne sposobnosti kupca.

USLOVI ZA ODOBRAVANJE KREDITA

· Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme* ili da je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
· Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD za primaoce plate, a za penzionere 15.000 RSD
· Minimum 3 godine ukupnog radnog staža
· Minimum 3 meseca zaposlenja kod poslednjeg poslodavca
· Podnosilac ne sme biti mlađi od 19 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit

* Kod klijenata koji rade na određeno vreme datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme.

REPREZENTATIVNI PRIMER

(primer kupovine ugradne rerne i ploče)

Iznos kredita 81.972
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 36 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa 0%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 0%
Iznos mesecne rate 2.277
Predmet kreditiranja su svi mali kućni aparati, veliki kućni aparati iznad 39.990 RSD, kuhinje i posuđe. 

Dodatne informacije i obrasce za podnošenja zahteva potražite u objektima Gorenje Studio.
Razvijeno u saradnji sa: