O servisu - Gorenje
meni+
zatvori
...

O servisu

Kontakt

Gorenje Servis - Bulevar Vojvode Stepe 38 21000 Novi Sad servis.srbija@gorenje.com

Kontakt Gorenje Servisa i Call centra: 0700100700 ili 021 215 5200.

Gorenje Servisni centar

Gorenje servis  je organizaciona jedinica u sklopu Gorenje d.o.o. Beograd ,sa sedištem u Novom Sadu. Ovoj, jednoj od  najsavremenijih servisnih mreža u Srbiji, je poverena briga o pravilnom funkcionisanju Gorenje aparata u toku garancije i nakon njenog isteka. Prijava svih reklamacija vrši se centralizovano, pozivom na broj Gorenje servisnog centra  0700 100 700 ili 021 215 5200 u kome se kreira baza svih prijava i dalje prosleđuje regionalnim centrima na realizaciju.

Ugradnja originalnih Gorenje rezervnih delova od strane stručnog tima servisera  su  naša garancija za kvalitet i dugotrajnost aparata.Postprodajna usluga ovog servisa podrazumeva održavanje aparata unutar fabričkog kvaliteta, pružanju informacija kranjem korisniku, rešavanju skrivenih transportnih oštećenja i zbrinjavanju aparata po isteku životnog veka.

Servis je organizaciona jedinica u sklopu Gorenje d.o.o. Beograd . Osnovne postprodajne aktivnosti su:

  • kvalitetno održavanje aparata za domaćinstvo Gorenje u garantnom i postgarantnom roku.

U svim servisnim jedninicama nudimo vam:

  • stručnu ugradnju originalnih rezervnih delova Gorenje, jer jedino na taj način može da se održi kvalitet i dugotrajnost aparata

Originalni rezervni delovi Gorenje

Šta su originalni rezervni delovi Gorenje?

To su samo oni rezervni delovi, koji su prošli postupke ulazne kontrole Gorenja. Tu se po istim tehnološkim postupcima, primenjenim za osnovne, sastavne delove, koji se u procesu proizvodnje ugrađuju u gotove proizvode, radi provera njihovog kvaliteta i adekvatnosti.

Zašto treba odabrati originalne rezervne delove?

Zato što su oni garancija kvaliteta, funkcionalnosti, pouzdanosti, trajnosti i apsolutne ekološke sigurnosti.

Kako ih prepoznati?

Imaju prepoznatljivu ambalažu Gorenja i označeni su crnim kodom, koji počinje brojevima 383878

Nabavka rezervnih delova

Za potrebe dugoročnog servisiranja pažljivo planiramo i nabavljamo potrebnu količinu rezervnih delova. To nam omogućava nesmetano i brzo reagovanje, kada god je potrebna servisna intervencija ili popravka kućnih aparata Gorenje u njihovom roku trajanja.

Razvoj i tehnologija servisiranja

U okviru servisnih delatnosti uključen je odeljak Tehničke pripreme servisnih usluga, u kojem se bavimo razvojem tehnologije servisiranja. Tehnologiju, kroz obuku, prenosimo na servisere kod nas i u inostranstvu. Izrađujemo i tehničku dokumentaciju, koja je od velike pomoći pri prodaji rezervnih delova, kao i prilikom održavanja i servisiranja kućnih aparata u garantnom i postgarantnom roku, odnosno u celom roku trajanja aparata.