Posebna garancija od 10 godina na Inverter PowerDrive motor - Gorenje
zatvori
...

Opšte odredbe i uslovi garancije za veš mašine i sudomašine sa Inverter PowerDrive motorom

Za dodatnu sigurnost i udobnost pri kupovini Vaše nove veš mašine ili sudomašine, pored zakonske odgovornosti za saobraznost robe možete iskoristiti i prednost 10 godina garancije za inverter PowerDrive motor pod uslovima koji su navedeni u tekstu ispod. Svaki zahtev prema Vašem prodavcu prema kupoprodajnom ugovoru ostaje nepromenjen.

Odredbe i uslovi garancije važe za inverter PowerDrive motor u veš mašinama kupljenim i korišćenim na teritoriji Republike Srbije.

Ova garancija pokriva isključivo inverter PowerDrive motor. U okviru garancije biće otklonjeni kvarovi koji su rezultat materijalnih nedostataka i / ili nedostataka nastalih u proizvodnji.

Garancija ne pokriva troškove rada i putne troškove ovlašćenog servisa. Nastali troškovi obračunavaće se na datum garantnog zahteva prema važećem cenovniku ovlašćenog servisera koji je izvršio popravku.

Da bi stekao pravo na garanciju, krajnji kupac je obavezan da registruje kupljeni aparat u toku osam nedelja nakon izdavanja fiskalnog računa na sajtu www.gorenje.rs ili pozivom na broj Gorenje servisnog centra 0700 100 700 sa fiksne mreže ili *0700 sa mobilnih mreža. Pri registraciji, krajnji kupac je saglasan da se njegovi ili njeni uneseni podaci, potrebni za postupanje po garanciji sačuvaju. Nakon registracije, garantni list mora biti odštampan. Zajedno sa fiskalnim računom on predstavlja osnovu za ostvarivanje garancije. Ako motor prestane sa ispravnim radom tokom perioda garancije, krajnji kupac mora da dostavi garantni list i fiskalni račun prilikom prijave kvara ovlašćenm servisu.

Garancija neće biti važeća za kvarove na inverter PowerDrive motoru u sledećim slučajevima:
  • Nepoštovanja uputstva za upotrebu,
  • Popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
  • Ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,
  • Nemarnog i nepravilnog rukovanja aparatom,
  • Oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca krivicom kupca ili trećeg lica,
  • Više sile (poplava, udar groma, požar i slično),- Korišćenje aparata u komercijalne i poslovne svrhe.
U slučaju popravke ili zamene inverter PowerDrive motora, zamenjeni delovi postaju naše vlasništvo.

Usluge u okviru ove garancije ne produžavaju, ne obnavljaju i ne utiču na opšti garantni period važeći za aparat u celini. Svaka druga potraživanja biće isključena ovim odredbama i uslovima.