Bojleri - korisni saveti

Voda kaplje na sigurnosnom ventilu kada bojler zagreva vodu. Kako da otklonim taj problem?
Voda koja se u bojleru zagreva povećava zapreminu. Pošto se voda, za razliku od gasova, ne može sabijati, ona mora da se oslobodi. Kod bojlera koji rade na pritisak, na priključku hladne vode na bojleru je postavljen sigurnosni ventil čiji je zadatak da pri pritisku od 7 bara ispusti povećanu zapreminu vode. Ako hoćemo da sprečimo ispuštanje sigurnosnog ventila, instalater mora da omogući širenje zapremine vode u prostor van bojlera i u tim slučajevima se preporučuje ugradnja odgovarajuće ekspanzione posude za sanitarnu vodu.
Sigurnosni ventil bojlera pušta čak i kada bojler ne zagreva sanitarnu vodu. Šta je uzrok?
U vodovodnoj mreži se javlja pritisak viši od 7 bara ili pak sigurnosni ventil ispušta vodu pri nižem pritisku. Ako dolazi do ispuštanja pri nižem pritisku, profesionalac mora da ugradi odgovarajući sigurnosni ventil za 7 bara. Ako je pritisak u vodovodnoj mreži viši od 5 bara, pre bojlera na instalaciji sanitarne vode ugradite kvalitetan regulator pritiska i postavite ga na vrednost manju od 5 bara, a istovremeno između regulatora i bojlera postavite odgovarajuću ekspanzionu posudu.