Mašine za pranje sudova - korisni saveti

Kako treba da ugradim mašinu za pranje sudova?
U slučaju da mašinu za pranje sudova ugrađujete u niz kuhinjskih elemenata, ona mora biti ugrađena prema uputstvima proizvođača. Ova uputstva dolaze uz novu mašinu.
Već prilikom ugradnje mašine za pranje sudova imajte na umu da će mašina u životnom veku možda morati i da se servisira. Zato omogućite da se mašina jednostavno izvlači kako se ne bi oštetio pod ili kako ne biste morali da rastavljate čitavu kuhinju. Uz neke modele su zato priložene plastične vođice koje stavljamo ispod nogica mašine.
Mašina za pranje sudova mora biti nivelisana, što se postiže nogicama koje se podešavaju.
Visina odvoda vode (sifona) mora biti između min 30 i max. 100 cm.

Kako treba da održavam mašinu za pranje sudova?
Za duži životni vek mašine i za kvalitetno pranje potrebno je redovno čišćenje u skladu sa uputstvima za upotrebu.
Važno je da posle svakog korišćenja mašine očistite filtere. Prilikom skidanja filtera obratite pažnju na to da mogući ostaci hrane ne dođu u pumpu i da je blokiraju. Povremeno pregledajte i prskalice i filter na vodovodnoj slavini i po potrebi ih očistite.
Samo dobro očišćeni filteri i prskalice daće dobre efekte pranja.