zatvori
...

Mikseri

Vrsta:
B800HC B800HC Blender - mikser 13.990,00 RSD 10.990,00 RSD Maksimalna snaga motora: 800 W Broj brzina: 4 na naizmeničnu struju AC Mlin, Staklena posuda
B600WG B600WG NOVO Blender - mikser 9.490,00 RSD Maksimalna snaga motora: 600 W Broj brzina: 3 na naizmeničnu struju AC Mlin, Staklena posuda
B800E B800E Blender - mikser 10.990,00 RSD 8.490,00 RSD Maksimalna snaga motora: 800 W Broj brzina: 3 na naizmeničnu struju AC Mlin, Staklena posuda
B600BG B600BG Blender - mikser 9.490,00 RSD 5.990,00 RSD Maksimalna snaga motora: 600 W Broj brzina: 3 na naizmeničnu struju AC Mlin, Staklena posuda
B600BP B600BP Blender - mikser 7.490,00 RSD 4.990,00 RSD Maksimalna snaga motora: 600 W Broj brzina: 3 na naizmeničnu struju AC Plastična posuda blendera
B600W B600W Blender - mikser 7.490,00 RSD 4.990,00 RSD Maksimalna snaga motora: 600 W Broj brzina: 3 na naizmeničnu struju AC Plastična posuda blendera
MRP330B MRP330B Mikser 4.990,00 RSD Maksimalna snaga motora: 330 W Broj brzina: 4 na jednosmerni napon DC
ME501N
ME501B
ME501 Mikser od 3.290,00 RSD Dostupno u:
MRP330EA MRP330EA Mikser 3.990,00 RSD Maksimalna snaga motora: 330 W Broj brzina: 4 na naizmeničnu struju AC
MRP275EA MRP275EA Mikser 3.690,00 RSD Maksimalna snaga motora: 275 W Broj brzina: 4 na jednosmerni napon DC
M605B
M605W
M605 Mikser 4.990,00 RSD 3.490,00 RSD Dostupno u: Maksimalna snaga motora: 425 W Broj brzina: 5 na jednosmerni napon DC
ME510W ME510W Mikser 4.690,00 RSD 3.290,00 RSD Maksimalna snaga motora: 425 W Broj brzina: 4 na naizmeničnu struju AC
Brzo poređenje
bolje / lošije / + dodato / nedostaje / ! nije uporedivo