zatvori
...

Prenosni klima uređaji

KAM35PDAHG KAM35PDAHG NOVO 44.990,00 RSD Odnos E.E.R.: 2,6 Odnos C.O.P.: 2,6
KAM26PDAHG KAM26PDAHG NOVO 41.990,00 RSD Odnos E.E.R.: 2,6 Odnos C.O.P.: 2,6
KAM26PDAH KAM26PDAH NOVO 39.990,00 RSD Odnos E.E.R.: 2,6
KAM26F0PHH KAM26F0PHH 36.990,00 RSD Odnos E.E.R.: 2,6
KAM24F0PHH KAM24F0PHH 34.990,00 RSD Odnos E.E.R.: 2,6
Brzo poređenje
bolje / lošije / + dodato / nedostaje / ! nije uporedivo