Prodajna mesta

Vršac

Metalac Metalurgija

Adresa: Josipa Kramera 5, 26300 Vršac, Srbija
E-mail: mp-kula@metalac-metalurgija.co.rs; vjovanovic@metalac-metalurgija.co.rs

STKR PINGVIN

Adresa: Dvorska 24, Vršac, Srbija
Telefon: 013/831-898

STKR Pingvin Studio

Adresa: Dvorska br.24, 26300 Vršac, Srbija
Telefon: 063/8089189
E-mail: pingvinvrsac@gmail.com

Trgo Ban

Adresa: Trg Svetog Teodora Vršačkog 32, 26300 Vršac, Srbija
Telefon: 013/836-093, 013/836-665
E-mail: office@trgoban.rs

TRGO BAN

Adresa: Trg Save Kovacevica 32, Vršac, Srbija
Telefon: 013/836-665

Win Win

Adresa: Trg Svetog teodora Vršačkog br.29, 26300 Vršac, Srbija
Telefon: (013) 837 046
E-mail: VrsacTrgSvetogTeodoraVrsackog@winwin.rs