Novosti

Beograd, 13.9.2004

Razvoj moderne servisne mreže Gorenje

Jedan od kratkoročnih ciljeva 'Gorenja' Beograd je i ulaganje u proširenu i savremeno organizovanu servisnu mrežu.

Arhiva

2016

Jan

2015

Jan Mar Maj Sep

2014

Mar Apr Jun

2013

Jan Mar Jun Sep

2012

Jan Maj Avg Nov

2011

Mar Maj Jul Avg
Sep Okt

2010

Jan Feb Apr Maj
Jun Sep Okt Dec

2009

Jan Feb Mar Apr
Maj Jul Avg Okt
Nov Dec

2008

Jan Feb Jul Avg
Sep Okt Nov Dec

2007

Maj Jun Nov

2006

Jun

2005

Maj Jul

2004

Jun Avg Sep Okt