Istorija

1950 - 1960

 • Gorenje je osnovano u istoimenom seocetu. Kompanija se  prvobitno bavila proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije i građevinskim materijalima.
 • Tokom 1958 kompanija razvija svoju delatnost na proizvodnju šporeta na čvrsta goriva. Istovremeno se seli u obližnji gradić Velenje gde započinje i izgradnja proizvodnih kapaciteta.

1961 - 1970

 • Kompanija proširuje proizvodnju frižidera i mašinama za veš i postaje vodeći proizvođač aparata za domaćinstvo u Jugoslaviji.
 • Tokom 1961. godine Gorenje postiže prve izvozne rezultate - izvozi se prvih 200 šporeta u Nemačku.

1971 - 1980

 • Gorenje osvaja i druge delatnosti. Proizvodni asortiman se proširuje na proizvodnju kuhinja, keramike, medicinske opreme, telekomunikacionih uređaja, televizora i druge elektronske robe (kompletni asortiman proizvoda za dom).
 • Kompanija, koja je u to vreme bila prisutna u svim jugoslovenskim republikama, zapošljava preko 20.000 ljudi.
 • Učinjeni su prvi koraci ka uspostavljanju distributivne i prodajne mreže u Zapadnoj Evropi, osnivaju se prva predstavništva u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Danskoj, Australiji i Italiji.

1981 - 1990

 • Ovaj period je obeležilo povlačenje sredstava iz nerentabilnih proizvodnih procesa i trgovinskih operacija i njihovo realociranje na delatnosti u kojima je Gorenje imalo najviše iskustva i ka najboljim proizvodima - aparatima za domaćinstvo.
 • Izvozno tržište se takođe proširuje na tržišta Velike Britanije i SAD.

1991 - 1996

 • Restrukturiranje Gorenja, teklo je od socijalističkog samoupravnog sistema ka akcionarskoj tržišno orijentisanoj potpuno privatnoj kompaniji koja posluje i razvija se u okviru tržišne ekonomije.
 • Zbog gubitka domaćeg tržišta uzrokovanog dezintegraciojom Jugoslavije, ovaj period je obeležilo i intenzivno preusmeravanje ka izvozu.
 • Osnivanje kompanija u Istočnoj Evropi (Češkoj Republici, Mađarskoj, Poljskoj, Bugarskoj i Slovačkoj) podudarilo se sa promenama nastalim u regionu i razvojem novih tržišnih ekonomija.
 • Istovremeno trgovina se ponovo uspostavlja i sa novim državama, nastalim nakon dezintegracije Jugoslavije.

1997 - 2004

 • Posle završetka transformacije od preduzeća u socijalističkom vlasništvu, Gorenje postaje akcionarsko preduzeće. Proteklih godina, poslovanje Gorenje Grupe je obeležilo uvođenje novih tehnologija, zaštita životne sredine i povratak na tržišta bivše Jugoslavije.
 • Prošlu deceniju su obeležile velike investicije u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, otvaranje novih tržišta, uvođenje novih ekološki prihvatljivih savremenih tehnologija, obezbeđivanje novih prostora za skladištenje, kao i prozvodnjom plastičnih proizvoda i ambalaže.
 • Novi proizvodi Gorenja su visoko kvalitetni, moderno dizajnirani, laki za upotrebu i ekološki. Kao deo svoje strategije Gorenje je uvelo novu poslovnu doktrinu: Sve za Vaš dom.

2005-2008

 • Otvaranje novog pogona frižidera i zamrzivača u Valjevu, Srbija
 • Nova dizajn linija proizvoda Gorenje Pininfarina
 • Vrhunska dizajnerska zvezda Ora-Ïto i Gorenje najavljuju partnerstvo
 • Akvizicija društva Surovina d.d, Maribor, Slovenija
 • Nove dizajn linije proizvoda Ora-Ïto - lansirane u Carigradu, Turska
 • 15 %-tno povećanje kapitala i dodatne deonice izlistane su na primarnom tržištu na Ljubljanskoj berzi
 • Nova dizajn linija proizvoda Gorenje Pininfarina Black
 • HOME APPLIANCES @ IFA 2008 FAIR, BERLIN (Sajam kućnih aparata i IFA 2008, Berlin): Inovativni frižider-zamrzivač "Gorenje for iPod“; Nova generacija aparata za kuhanje
 • Nova dizajn linija proizvoda Gorenje Ora-Ïto White

2009-2010

 • Otvaranje najvećeg pogona za obradu opasnog otpada u Sloveniji
 • HOME APPLIANCES @ IFA 2009 FAIR, BERLIN (Sajam kućnih aparata i IFA 2009, Berlin)
  - Gorenje, dizajnirao Karim Rashid;
  - Gorenje Retro kolekcija;
  - Gorenje Simplicity
 • Preuzimanje švedske kompanije ASKO